Samenvatting concept ruimtelijke visie drie percelen

De ruimtelijke visie houdt samengevat het volgende in:

Perceel Aart van der Neerweg

Het perceel Aart van der Neerweg was oorspronkelijk gepland voor de vestiging van een nieuwe brandweerkazerne. Nadat is afgezien van vestiging van een nieuwe brandweerkazerne, heeft de raad via een motie de wens uitgesproken om op deze locatie jongerenwoningen te vestigen.

Vanuit de omgeving dient bij dit perceel rekening te worden gehouden met geluidhinder afkomstig van de N522 en de Jacob van Ruisdaelweg en de routing van voetgangers richting onder andere de nabij gelegen bushalte.

In de ruimtelijke visie zijn twee verschillende scenario’s opgenomen; koopappartementen voor senioren (>60 jaar) en koopappartementen voor jongeren (<33 jaar).

  • Scenario senioren (ouderen die langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen)

Er zijn zeven appartementen ingetekend met daarbij 14 parkeerplaatsen, conform de CROW richtlijnen. Aan de kant van de Jacob van Ruisdaelweg is een hoger bouwvolume bedacht (maximaal vier bouwlagen). Aan de kant van de Aart van der Neerweg zijn maximaal drie bouwlagen bedacht.

  • Scenario jongeren

Er zijn 11 appartementen ingetekend met daarbij 14 parkeerplaatsen, conform de CROW richtlijnen.

Perceel Prinses Beatrixlaan

Bij de toekomstige ontwikkeling van dit perceel moet rekening gehouden worden met de privacy van de buurtbewoners in verband met de achtertuinen die grenzen aan het perceel. In beide scenario’s sluiten de goot- en nokhoogte van de woningen aan bij de woningen in de Koningin Wilhelminalaan en Prins Bernhardlaan.
In de ruimtelijke visie zijn twee verschillende scenario’s opgenomen; drie grondgebonden woningen en vier grondgebonden woningen.

  • Scenario drie grondgebonden woningen

Bij de drie woningen zijn vijf parkeerplaatsen ingetekend welke zijn gesitueerd uit het straatbeeld.

  • Scenario vier grondgebonden woningen

Bij de vier woningen zijn zes parkeerplaatsen ingetekend die zijn gesitueerd aan de straatzijde. Gevolg is dat er dan een extra woning kan worden gerealiseerd.

Perceel Polderweg

In de ruimtelijke visie is één scenario opgenomen; jongerenwoningen, sociale woningbouw. Van belang bij dit perceel is de aanwezigheid van verschillende functies in de omgeving, zoals de school, kinderopvang en de bedrijven. Hier zal in de verdere planvorming rekening mee moeten worden gehouden.

  • Scenario jongeren, sociaal

In dit scenario zijn 16 studio’s ingetekend. Ontsluiting van het terrein ligt aan de Polderweg om zodoende de parkeerplaatsen gelegen aan de Schoolweg te behouden.