Ruimen graven op de algemene begraafplaats Karssenhof

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel hebben besloten om in de periode oktober/november 2021 over te gaan tot het verwijderen van gedenktekens en het ruimen van graven.

Dit op grond van artikel 31 van de Wet op de Lijkbezorging en artikel 23 van de “Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats Karssenhof 2010”. De rechthebbende van de graven hebben allemaal een brief ontvangen en er is afstand gedaan van het graf.

Meer informatie 

Als u informatie wilt verzoeken wij u contact op te nemen met de begraafplaatsadministratie van de gemeente Ouder-Amstel, bereikbaar op telefoonnummer (020) 496 21 21.