Werkzaamheden Rijksstraatweg gestart

Afgelopen week was het startmoment voor de werkzaamheden aan de Rijksstraatweg. Het betreft een integraal project aan de openbare ruimte waarbij wordt gewerkt aan de riolering, de verkeerveiligheid voor met name het langzame verkeer, het optimaliseren van het rijcomfort van de fietspaden en aanbrengen van nieuw groen.

De starthandeling werd vrijdagmiddag verricht door wethouders Axel Boomgaars (openbare ruimte) en Rineke Korrel (verkeer en vervoer) van Ouder-Amstel, wethouder Egbert de Vries (verkeer) van Amsterdam en dagelijks bestuurder Gerard Slegers van de Vervoerregio Amsterdam. Zij wipten alvast enkele tegels uit het oude fietspad die plaatst gaan maken voor de nieuwe aan elkaar gekoppelde fietspadelementen, Easypath. Deze moeten meer rijcomfort bieden en daarmee behoren de losliggende tegels tot het verleden.


Foto: Wethouders Axel Boomgaars, Rineke Korrel en wethouder Egbert de Vries van Amsterdam en dagelijks bestuurder Gerard Slegers van de Vervoerregio Amsterdam.

Samen met Amsterdam en Vervoerregio

Het groot onderhoud wordt mede mogelijk gemaakt door de financiële bijdrage van Amsterdam en de Vervoerregio Amsterdam. Amsterdam wil de fietsroutes van Amsterdam Centrum naar Amsterdam Zuidoost verbeteren. Het fietspad aan de Rijksstraatweg maakt onderdeel uit van die route, deze wordt dagelijks gebruikt door fietsforensen. 
Wethouder verkeer en vervoer,  Rineke Korrel, is blij met de herinrichting van de Rijksstraatweg en het vernieuwen van het fietspad. “Ook voor Duivendrecht is het een belangrijk fietspad. De school-thuisroute van leerlingen die in de Zonnehof naar de basisschool gaan, steken de Rijksstraatweg over. En daarbij is het van belang dat we de weg veilig gaan inrichten.” 

Groot onderhoud Rijksstraatweg

Het verbeteren van de fietspaden en het veiliger maken van de Rijksstraatweg voor met name het langzame verkeer was de primaire aanleiding om het project te starten. Het is een integraal project geworden waarbij ook de riolering wordt vernieuwd over de gehele lengte van Noord naar Zuid. Er komt onder andere een 30 kilometerzone tussen de kruising Rijksstraatweg/Telstarweg en kruising Rijksstraatweg/Waddenland. Dit moet bijdragen aan een veiligere oversteek voor het langzame verkeer. Om het zicht te verbeteren bij de oversteek wordt een aantal parkeerplaatsen vervangen door laag groen. Deze parkeerplaatsen worden elders langs de Rijksstraatweg gecompenseerd. De parkeervakken worden iets breder en de parkeervakken krijgen een andere kleur dan de rijbaan om beter van elkaar te kunnen onderscheiden. Het groen krijgt ook een flinke kwaliteitsimpuls. De groeiruimte van een aantal bomen is nu al onvoldoende en als gevolg van de aanleg van de riolering. Hiervoor is het nodig om bomen te kappen. Het is wel meteen een kans om nu flink te investeren in een voldoende groeiruimte zodat de bomen goed tot wasdom kunnen komen. 

 “Los van zaken als grotere verkeersveiligheid en aandacht voor fietsers, maken we als gemeente ook serieus werk van groen, biodiversiteit en klimaatadapatie. Er komen namelijk meer bomen in de straat, die bovendien groter zullen worden dan de huidige bomen. Er komt een grotere diversiteit aan bomen en beplanting met aandacht voor bijen, vlinders, andere insecten en vogels. Extra groen helpt het opvangen van water uit regenbuien en met schaduw tegen hitte in de zomer. Daarnaast komt er een nieuw riool die de heftigere buien aankan. Dat zijn stuk voor stuk belangrijke en ook slimme aanpassingen om te doen, aldus wethouder openbare ruimte en duurzaamheid, Axel Boomgaars.”

Fietspad De Slinger

De nieuwe fietspadelementen (Easypath) zijn al eerder toegepast in Duivendrecht. Ook fietspad de Slinger is voorzien van deze gekoppelde elementen. Ook daar lagen kleine rode tegels die heel vaak los en scheef lagen. Dat maakte het onderhoudsgevoelig en minder veilig en prettig om op te fietsen. 

Aandacht voor bereikbaarheid en communicatie 

De directie en werknemers van aannemingsbedrijf De Bie infra BV uit Velserbroek waren ook aanwezig. Er is veel aandacht voor de bereikbaarheid, veiligheid, leefbaarheid en goede communicatie. Onder andere wordt er in fases gewerkt om de overlast en hinder te beperken. Er is  elke donderdagmiddag een inloopmoment in de bouwkeet waar bewoners terecht kunnen voor vragen. Via de BouwApp is de voortgang van het project te volgen.