Voortgang onderzoek scholen en sport Ouderkerk

De Onderwijsgroep Amstelland diende vorig jaar een verzoek in tot nieuwbouw onder één dak voor de basisscholen Het Kofschip en de Amstelschool. De raad besloot vervolgens in december vorig jaar tot onderzoek naar de mogelijkheden voor nieuwbouw op locatie Bindelwijk en onderzoek naar nieuwbouw van Het Kofschip op de huidige locatie en renovatie van de Amstelschool. Bij dat laatste onderzoek hoorde ook onderzoek op welke wijze het gebouw Bindelwijk duurzaam (toekomstbestendig) gemaakt kan worden.

De ruimtelijke variantenstudie naar nieuwbouw op locatie Bindelwijk is bijna afgerond, zie www.samenmakenweouder-amstel.nl. In januari zal hier ook het financiële onderzoek naar nieuwbouw op de huidige locatie van Het Kofschip en renovatie van de Amstelschool worden gepubliceerd en kunt u ook hierop online uw reactie geven. 
Het college van burgemeester en wethouders zal de raad nadrukkelijk ook informeren over de uitkomsten van het overleg met de scholen, de omwonenden van de locatie Bindelwijk en de huurders van de Bindelwijk. Het college zal hierover in januari met de gemeenteraad. 

Inwoners kunnen op de website samenmakenweouder-amstel.nl nu al veel van de stukken inzien en hun reactie geven.