Voorlopig Ontwerp voor centrumplan Ouderkerk aan de Amstel

De gemeente Ouder-Amstel ambieert voor Ouderkerk aan de Amstel een levendig en toekomstbestendig centrum, dat fungeert als visitekaartje voor de lokale economie, ontmoetingsplek voor de inwoners en trekpleister voor de bezoekers. En binnen dat centrum is ’t Kampje het kloppend hart.

Er is weer een stap gezet. Het Schetsontwerp is uitgewerkt naar een Voorlopig Ontwerp. Bureau DELVA Landscape Architecture & Urbanism heeft met inbreng van de direct belanghebbenden het ontwerp voor een levendig dorpscentrum op basis van het rijke verleden van Ouder-Amstel verder vormgegeven. De presentatie van het Voorlopig Ontwerp door Delva is te bekijken op www.samenmakenweouder-amstel.nl.


Afbeelding van ‘t Kampje uit het Voorlopig Ontwerp 

Het Voorlopig Ontwerp is na het Schetsontwerp de tweede stap in de ontwerpreeks. Hierna volgt nog het Definitief Ontwerp. In elke fase worden de precieze plekken voor functies, de bijbehorende maatvoering en de vormgeving verder uitgewerkt en steeds meer definitief.

Wij zijn enthousiast over het Voorlopig Ontwerp en enorm benieuwd naar uw reactie.