Ouder-Amstel blijft zich inzetten voor aanleg glasvezel in buitengebied

Een aantal jaar geleden is Delta Fiber Netwerk begonnen met voorbereidingen om glasvezel aan te leggen in het buitengebied. Begin 2021 heeft Delta Fiber besloten om te stoppen. De aanleg bleek duurder en complexer dan gedacht.

De gemeente Ouder-Amstel legt zelf geen snel internet (glasvezel) aan, zoals de gemeente ook geen water- of gasleidingen aanlegt. De gemeente spant zich wel in voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied. Hierin trekt Ouder-Amstel samen op met gemeenten De Ronde Venen, Stichtse Vecht en Woerden, omdat zij dezelfde problemen met Delta Fiber ervaren. 

Vervolg

Na het besluit van Delta Fiber begin dit jaar is er nog wel een gesprek geweest maar dat heeft niets opgeleverd. Delta Fiber wordt (daarom) ook niet meer gezien als serieuze partij om glasvezel verder uit te rollen in de buitengebieden van Ouder-Amstel.

Er zijn inmiddels gesprekken gevoerd met een viertal marktpartijen. Twee daarvan hebben belangstelling getoond om de aanleg van glasvezel in de buitengebieden over te nemen. 
Om het voor deze twee marktpartijen mogelijk te maken een business case te ontwikkelen en een gericht voorstel aan bewoners in de buitengebieden te doen, wordt momenteel voor alle gemeenten onderzocht welke adressen in de buitengebieden nog moeten worden aangelegd. 

Wethouder Axel Boomgaars van infrastructuur: “Snel internet is in deze tijd onmisbaar en de verbinding in het buitengebied is nog niet goed genoeg. Daarom balen we ontzettend dat een partij op deze manier onze inwoners van het buitengebied in de steek heeft gelaten. Als gemeente blijven we ons inzetten om het buitengebied aan te sluiten op glasvezel, daarom proberen we samen met anderen weer beweging in de zaak te krijgen.”

Naar verwachting kan pas op zijn vroegst medio 2022 worden begonnen met verdere aanleg van glasvezel in de buitengebieden. Dit is mede afhankelijk van de uitwerking van de businesscase en de beschikbaarheid van aannemer(s) die de aanleg kunnen uitvoeren.

Aanleg glasvezel in bebouwde kom

KPN Netwerk is reeds begonnen met de voorbereidingen voor de aanleg van glasvezel binnen de bebouwde kom.