Onderzoek naar mogelijkheden onderwijshuisvesting, sporthal en voorzieningen op locatie Bindelwijk.

Basisscholen Het Kofschip en de Amstelschool zijn toe aan vernieuwing. Beide scholen vallen onder het schoolbestuur van Onderwijsgroep Amstelland. Zij heeft de gemeente verzocht om voor nieuwbouw te kijken naar de mogelijkheden om beide scholen onder één dak te huisvesten.

De gemeenteraad besloot op 17 december 2020 tot onderzoek voor huisvesting van beide scholen op locatie Bindelwijk. In dit onderzoek wordt ook gekeken naar de reeds aanwezige voorzieningen en de sporthal. Als het onderzoek helemaal is afgerond, zal het college een afweging maken en een raadsvoorstel opstellen. Naar verwachting neemt de raad begin 2022 een beslissing.

Uw mening telt!

In het raadsvoorstel zal nadrukkelijk ook de input van betrokkenen op de verschillende onderzochte varianten en het verkeersonderzoek worden meegenomen. Hiervoor hebben inmiddels diverse participatiebijeenkomsten met ouders van de scholen, omwonenden, gebruikers en huurders van locatie Bidelwijk plaats gevonden. 

Via de site samen maken we Ouder-Amstel geven we iedereen in Ouder-Amstel de kans mee te praten en een reactie achter te laten op zowel de onderzochte varianten als het verkeersonderzoek.
Ga hiervoor naar samenmakenweouder-amstel.nl/bindelwijk.nl.