Komst 540 Flexwoningen in Ouder-Amstel een stap dichterbij

Jongeren en starters komen erg moeilijk aan een woning. Daarom wil de gemeente Ouder-Amstel, vooruitlopend op de ontwikkeling van De Nieuwe Kern, speciaal voor hen flexwoningen realiseren. Om realisatie van deze 540 flexwoningen (allen sociale huur) mogelijk te maken, vroeg Ouder-Amstel begin september een bijdrage aan het Ministerie van Binnenlandse zaken via de Woningbouwimpuls.

Na enkele maanden wachten kwam vorige week het goede nieuws en keurde het ministerie onze aanvraag goed. Dit betekent tevens dat ook de provincie Noord-Holland een bijdrage doet van één miljoen euro aan het project. Het plan is om deze flexwoningen te bouwen op het huidige evenementenparkeerterrein P-Bus en het parkeerterrein te verplaatsen naar een locatie nabij station Duivendrecht. Komend jaar worden de plannen verder uitgewerkt, worden juridisch-planologische stappen voorbereid en zal de omgeving betrokken worden bij de plannen middels participatie. We streven ernaar om deze woningen eind 2024 op te leveren.

Wethouder Willem Jansen: “Met De Nieuwe Kern leveren we op termijn een belangrijke bijdrage aan de grote woningnood. Door het realiseren van flexwoningen willen we ook de komende jaren al studenten en jongeren en starters een eigen plek bieden in De Nieuwe Kern om te wonen. Ik ben blij dat zowel het rijk als de provincie het belang van deze flexwoningen onderkennen en een bijdrage willen leveren aan het bouwen van deze woningen.”

Kijk voor meer informatie over De Nieuwe Kern op denieuwekern.nl.