Nadere Regels maatschappelijke ondersteuning Ouder-Amstel 2021-II

Door het college van burgemeester en wethouders zijn in de vergadering van 17 augustus 2021 de Nadere Regels maatschappelijke ondersteuning Ouder-Amstel 2021-II vastgesteld.

In de Nadere Regels maatschappelijke ondersteuning zijn rondom eigen bijdrage, persoonsgebonden budget en financiële tegemoetkomingen vastgelegd. In deze gewijzigde versie zijn de gewijzigde ritbijdragen voor het Wmo-vervoer gepubliceerd. Alle inwoners met een Wmo-vervoerspas zijn via een persoonlijke brief geïnformeerd.

Inwerkingtreding

De ingangsdatum van de Nadere Regels maatschappelijke ondersteuning Ouder-Amstel 2021-II is 1 augustus 2021. Deze Nadere Regels maatschappelijke ondersteuning zijn binnenkort ook te zien op overheid.nl.