Meer fietsparkeerplaatsen bij station Duivendrecht

Woensdag 3 augustus jl. heeft wethouder verkeer en vervoer Rineke Korrel de uitbreiding van de fietsparkeerplaatsen op het Kerkplein in Duivendrecht in gebruik genomen. In totaal zijn er ruim 150 fietsparkeerplaatsen bijgekomen, verdeeld over de beide entrees van het station. Daarnaast zijn er nu speciale parkeerplaatsen voor de zogenaamde buitenmodel fietsen zoals bakfietsen of fietsen met kinderzitjes en (brom)scooters. Deze uitbreiding is mogelijk gemaakt door Prorail en de Vervoerregio Amsterdam.

Uitbreiding fietsparkeerplaatsen station Duivendrecht
In het bijzijn van medewerkers van Prorail, de aannemer en medewerker verkeer van de gemeente plaatst wethouder Rineke Korrel haar fiets in een van de nieuwe stallingen op het Kerkplein in Duivendrecht. 

Vanuit de Metropoolregio Amsterdam, waar Ouder-Amstel toe behoort, ligt er een ambitie om het gebruik van het openbaar te stimuleren onder andere door het bevorderen van het voor- en natransport naar het station. Deze uitbreiding moet bijdrage leveren aan die behoefte van de reizigers. Ook de werkgroep Openbare Ruimte van Stichting Coherente heeft zich hiervoor ingezet. 

“Ik ben ontzettend blij met deze uitbreiding. We vinden het erg belangrijk om het gebruik van milieuvriendelijk openbaar vervoer te stimuleren. Een deel van de gebruikers van het OV komt met de fiets naar het station om vervolgens verder te reizen met metro, trein of bus. Dan wil je ook gelegenheid bieden om de fiets een plek te geven en de omgeving netjes te houden. Ik hoop dat we hiermee voorzien in de behoefte van de reizigers en ook de leefbaarheid van onze inwoners”, aldus wethouder Rineke Korrel.