Kernteam Ouder-Amstel wordt Sociaal Team Ouder-Amstel

Het Kernteam in de gemeente Ouder-Amstel gaat per 1 september 2021 het Sociaal Team heten. Hiermee sluiten wij aan bij de naamstelling die gebruikt wordt binnen de andere Amstelland gemeenten. We creëren door de naamswijziging meer eenduidigheid en worden hierdoor herkenbaarder voor onze burgers en samenwerkingspartners.

Wethouder Rineke Korrel: “Het werkt voor zowel burgers als samenwerkingspartners natuurlijk erg verwarrend als de verschillende DUO-gemeenten voor dezelfde diensten een andere naam hanteren. De term Sociaal Team is landelijk al helemaal ingeburgerd en dus is het goed om daarop in te haken.”

Waarom naamswijziging?

Ondanks het zesjarig bestaan van het Kernteam, is het voor burgers en samenwerkingspartners vaak niet helder wat de taken en functies van het team zijn. Wanneer wordt aangegeven dat we vergelijkbaar zijn met een Sociaal Team, valt veel op zijn plek en is minder duiding en uitleg nodig. Bovendien werken de DUO-gemeenten nauw samen en worden werkprocessen waar mogelijk geharmoniseerd. Binnen de andere DUO-gemeenten (Diemen en Uithoorn) werden deze teams al ‘Sociaal Team’ genoemd. Wij sluiten hier nu dus bij aan. 

Over het Kernteam

Het Kernteam bestaat sinds 2015 en is uitgegroeid tot een vast team, in dienst van de gemeente. Het team bestaat uit casusregisseurs, ouder-kindcoaches, een medewerker Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, gedragsdeskundigen en een coördinator. De functies en werkzaamheden van het Kernteam blijven ongewijzigd. Dus behalve de naamswijziging verandert er niets aan de ondersteuning die zowel huidige- als toekomstige cliënten van het team krijgen.