Beter buren bemiddelt in de buurt

De meeste mensen wonen prettig met hun buren. Soms is dat echter niet het geval en kunnen kleine irritaties uitlopen tot een groot meningsverschil. Opgelopen emoties maken het dan soms moeilijk om nog in redelijkheid met elkaar te praten. Beterburen kan u in deze gevallen helpen met buurtbemiddeling.

U kunt Beterburen inschakelen voor verschillende soorten van burenoverlast zoals geluidsoverlast, rommel, stank, overlast van dieren of door kinderen en tuinoverlast. Buurtbemiddeling is voor en door bewoners. De bemiddelaars zijn goed getrainde vrijwilligers, onafhankelijk en neutraal. De ondersteuning van Beterburen is gratis voor bewoners van OuderAmstel.

Kijk voor meer informatie op beterburen.nl of bel (085) 902 28 10.