Uitbreiding transformatorstation Liander

Begin deze maand is de anterieure overeenkomst tussen gemeente Ouder-Amstel en Liander getekend over uitbreiding van het transformatorstation langs de Holterbergweg. Het gaat hierbij niet om een fysieke aanpassing van het station, maar om het plaatsen van een extra transformator.

Dit is nodig om tegemoet te komen aan de toenemende vraag naar elektriciteit, zeker met het oog op alle ontwikkelingen die op de planning staat tussen Amstel Station en het AMC. De extra transformator wordt deze week geplaatst. Overigens wordt de transformator nog niet aangesloten en in werking gesteld zolang de juridisch-planologische procedures nog niet doorlopen zijn.