Noodzakelijke kap risicobomen

In de gemeente is een aantal bomen in zeer slechte staat. Dit blijkt uit een inspectie (boomveiligheidscontrole) die is uitgevoerd. Omdat de bomen een acuut gevaar zijn voor de omgeving, bomen kunnen omvallen of takken afbreken, is er door de gemeente al een begin gemaakt met het kappen van deze bomen.

Hiervoor wordt alsnog een omgevingsvergunning voor afgegeven. De overige bomen worden door een aannemer verwijderd.
Wilt u weten om welke bomen het gaat? Bekijk het overzicht kaplijst bomen

Herplant

In het najaar worden nieuwe bomen herplant. Het kan op dezelfde locatie zijn of in de directe omgeving waar de boom oorspronkelijk heeft gestaan.