Lintjesregen in Ouder-Amstel

Maandag 26 april ging burgemeester Joyce Langenacker op pad om persoonlijk de decorandi van Ouder-Amstel te feliciteren. De burgemeester ging bij iedereen thuis langs met het goede bericht en een uitnodiging voor de uitreiking van de versierselen op vrijdag 30 april a.s. Professor Pieternel Levelt vertrekt a.s. woensdag naar Amerika. Zij werd maandagmiddag ontvangen in het gemeentehuis om de versierselen in ontvangst te kunnen nemen. 

Dit jaar ontvingen vijf inwoners van Ouder-Amstel een lintje. Hieronder hun namen en een korte beschrijving van hun activiteiten. 

De heer P.H.L. (Patrick) Raken en De heer R. (Reinout) Burgerjon: Duo-aanvraag

decorandi (duo-uitreiking) de heren P. Raken en R. Burgerjon
Foto: burgemeester Langenacker met de decorandi (duo-uitreiking) de heren P. Raken en R. Burgerjon

Toelichting de heer Raken

 • Taalcoach Stichting Kansenet
 • Begeleider Weekend College
 • Oprichter Stichting BELIRA te Ghana: basisschool, voorschoolse opvang, klein internaat en Junior Highschool
 • Organisatie Buurtbbq DVD
 • De heer Raken wordt Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Sinds 2000 is de heer Raken een bevlogen taalcoach. Hij richt zich vooral op het begeleiden van anderstalige jongeren met leerproblemen. Naast Nederlands verzorgt de decorandus ook taal- en wiskundeles zodat de leerlingen kunnen instromen in voor hen geschikt onderwijs en daarmee volledig deel kunnen nemen aan de Nederlandse samenleving.

Sinds 2008 is decorandus een zeer betrokken begeleider bij het Weekend College. Naast het geven van deze lessen zet decorandus zich enorm in om nieuwkomers te begeleiden bij het vinden van hun weg in ons land door het verzorgen van sportbegeleiding, huiswerkbegeleiding, excursies en jaarlijkse debatwedstrijden. 

Samen met zijn levenspartner heeft decorandus in 2002 de stichting BELIRA (Better Life in Rural Areas) opgericht. De stichting ondersteunt projecten voor inwoners op het platteland van Ghana. Decorandus spant zich enorm in om mensen in Ghana een menswaardig bestaan te bieden. Een ambulance, bedden en computers in twee ziekenhuizen op het platteland van Ghana zijn gerealiseerd. Met name het realiseren van de financiën en het papierwerk om alle materiële zaken ter plaatse te krijgen vraagt een enorme inzet en uithoudingsvermogen van decorandus.

Decorandus en zijn levenspartner hebben zich volledig ingezet om kinderen goed onderwijs te bieden. Daarvoor is een school opgezet in Ghana (Western Link). Inmiddels gaan er 500 kinderen uit de wijde omtrek naar deze school. Naast een lagere school is inmiddels een voorschoolse kinderopvang gerealiseerd en een klein internaat. In 2015 is de school uitgebreid met een junior Highschool. Er is een schoolfonds gerealiseerd zodat er voor 62 kinderen schoolgeld door donoren betaald kunnen worden.

De stichting is ook behulpzaam bij de aanleg van drinkwater en transport hiervan naar de school. Decorandus heeft zich vanaf het begin toegelegd op de financiële en leerlingenadministratie. Gedurende de coronatijd heeft decorandus zich met zijn levenspartner volledig ingezet om het doorbetalen van de salarissen van beveiliging van de school mogelijk te maken.

Naast alle werkzaamheden waar decorandus en zijn levenspartner zich voor inzetten maken zij een keer per jaar tijd vrij voor het organiseren van de jaarlijkse buurtbarbeque te Duivendrecht. Deze bijeenkomst is belangrijk om andere buurtbewoners te enthousiasmeren voor vrijwilligerswerkzaamheden van decorandi en sponsorgelden hiervoor te initiëren.

Toelichting de heer Burgerjon

 • Coördinator/secretaris Stichting Kansenet 
 • Begeleider Weekend College
 • Oprichter Stichting BELIRA te Ghana: basisschool, voorschoolse opvang, klein internaat en Junior Highschool.
 • Organisatie Buurtbbq DVD

De heer Burgerjon wordt Lid in de Orde Van Oranje-Nassau.
Sinds 2000 zet de heer Burgerjon zich in als taalcoach, coördinator en secretaris van Stichting Kansennet (voorheen Gilde). Decorandus heeft een belangrijke rol gespeeld bij de oprichting van Kansenet. Anderstaligen helpen bij het leren van de Nederlandse taal en hen verder te brengen door o.a. loopbaanbegeleiding is zijn levensdoel.

Sinds 2008 is decorandus een zeer betrokken vrijwilliger bij het Weekend College. Decorandus geeft Nederlandse les en les in moderne vreemde talen aan nieuwkomers in Nederland. Decorandus zet zich enorm in om nieuwkomers te begeleiden bij het vinden van hun weg in ons land. Daarnaast zet decorandus zich in voor het begeleiden met kinderen met en beperking uit andere landen zodat zij met en diploma volledig kunnen deelnemen aan de Nederlandse samenleving.

Samen met zijn levenspartner heeft decorandus in 2002 de stichting BELIRA (Better Life in Rural Areas) opgericht. De stichting ondersteunt projecten voor inwoners op het platteland van Ghana. Decorandus spant zich enorm in om mensen in Ghana een menswaardig bestaan te bieden. Een ambulance, bedden en computers in twee ziekenhuizen op het platteland van Ghana zijn gerealiseerd. Met name het realiseren van de financiën en het papierwerk om alle materiële zaken ter plaatse te krijgen vraagt een enorme inzet en uithoudingsvermogen van decorandus.

Decorandus en zijn levenspartner hebben zich volledig ingezet om kinderen goed onderwijs te bieden. Daarvoor is een school opgezet in Ghana (Western Link). Inmiddels gaan er 500 kinderen uit de wijde omtrek naar deze school. Naast een lagere school is inmiddels een voorschoolse kinderopvang gerealiseerd en een klein internaat. In 2015 is de school uitgebreid met een junior Highschool. Er is een schoolfonds gerealiseerd zodat er voor 62 kinderen schoolgeld door donoren betaald kunnen worden. De stichting is ook behulpzaam bij de aanleg van drinkwater en transport hiervan naar de school.

Decorandus heeft zich vanaf het begin toegelegd op de financiële en leerlingenadministratie. Gedurende de coronatijd heeft decorandus zich met zijn levenspartner volledig ingezet om het doorbetalen van de salarissen van beveiliging van de school mogelijk te maken.

Naast alle werkzaamheden waar decorandus en zijn levenspartner zich voor inzetten maken zij een keer per jaar tijd vrij voor het organiseren van de jaarlijkse buurtbarbeque te Duivendrecht. Deze bijeenkomst is belangrijk om andere buurtbewoners te enthousiasmeren voor vrijwilligerswerkzaamheden van decorandi en sponsorgelden hiervoor te initiëren.

Toelichting de heer Groen

uitreiking decorandus De heer H. Groen
Foto: burgemeester Langenacker met decorandus De heer H. Groen

De heer Groen wordt Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

 • 50 jaar inzet als imker voor de bijenteelt
 • Bestuurs- en redactielid Imkersvereniging Amstelland
 • Secretaris Marken Teelgroep voor het Buckfast bijenras

De heer Groen zet zich al bijna 50 jaar vrijwillig, vele uren per jaar in als imker om de bijenteelt gezond te houden en met name te bouwen aan sterke bijenvolken in Nederland. Vanaf 1973 zet decorandus zich in als bestuurs- en redactielid voor de Imkersvereniging Amstelland. Met volle overgave richt decorandus zich op de bestrijding van de Varraomijt. Dit virus ligt altijd op de loer en is nog steeds de grootste oorzaak van bijensterfte wereldwijd en vormt een bedreiging voor de voedselproductie in de wereld. 

Sinds 2005 zet De heer Groen zich in als secretaris in voor de Marken Teelgroep, op het eiland Marken. Zijn missie is het Buckfast bijenras sterker te maken. De heer Groen is betrokken geweest bij de procedure om bij aanlevering van koninginnenbijen voor bevruchting op het eiland Marken een door een dierenarts ondertekende AVB-verklaring (Amerikaans Vuilbroedverklaring) af te laten geven. Deze procedure geeft de zekerheid dat er geen ziektes zijn in de aangeboden bijenvolken.

Vanuit Europa is er veel belangstelling van collega imkers om hun koninginnen naar Marken te brengen waarbij kennis uitgewisseld wordt over het weren van de Varroamijt.
Daarnaast vindt decorandus tijd om bijenkasten te onderhouden in Ouder-Amstel en op een aantal mooie (buiten-)plaatsen in ons land. Ook motiveert en inspireert hij jongeren om zich bezig te houden met de imkerij

Toelichting de heer Koolhaas

uitreiking decorandus De heer J. Koolhaas
Foto: burgemeester Langenacker met decorandus De heer J. Koolhaas

De heer Koolhaas wordt Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 • Lid Zwem- en Poloclub De Snippen
 • 40 jaar actief vrijwilliger bij de Snippen
 • Langst fluitende waterpoloscheidsrechter

De heer Koolhaas is een zeer betrokken vrijwilliger van de Zwem- en Poloclub “De Snippen” in Ouderkerk aan de Amstel. Vanaf 1962 is hij lid van de Zwem- en Poloclub en betrokken bij “zijn” club. Vanaf 1980, al meer dan 40 jaar is de heer Koolhaas als vrijwilliger actief Waterpolosecretaris, coach, aanvoerder en organisator van de Zwem- en Poloclub “De Snippen”. Vanaf 1984 is decorandus ook als waterpoloscheidsrechter actief en daarmee een van Nederlands langst fluitende scheidsrechters.

Decorandus heeft zich tussen 2012-2018 vrijwillig ingezet als secretaris Regionale Waterpolocommissie KNZB-regio MidWest. Decorandus leeft voor de Zwem- en Poloclub “De Snippen”. Naast een betaalde werkkring is decorandus vele uren per week in het zwembad te vinden. Privétijd wordt hiervoor opgeofferd. De heer Koolhaas is een man van weinig woorden en regelt veel zaken op de achtergrond. “Geen woorden maar daden” is het motto van de heer Koolhaas. Hij  is van grote waarde voor de Ouderkerkse Zwem- en Poloclub “De Snippen”.

Toelichting mevrouw P.F. Levelt

uitreiking deceoranda P.F. Levelt
Foto: burgemeester Langenacker met decoranda P.F. Levelt

Mevrouw Levelt wordt Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. 

 • Vakgroepmanager Research en Development Satelliet Waarnemingen KMNI
 • Deeltijdhoogleraar Remote Sensing of the Earth Atmosphere TU DELFT
 • Ontwikkelaar van twee satellietinstrumenten OMI en TROPOMI

Mevrouw Levelt is vanaf 1993 als vakgroep manager Research & Development Satelliet Waarnemingen (RDSW) verbonden aan het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI). Expertise van decoranda ligt op het snijvlak van natuurkunde, scheikunde en geowetenschappen; het uitvoeren en interpreteren van satellietwaarnemingen van de atmosferische chemische samenstelling van de aarde in het kader van klimaatverandering, luchtkwaliteit en het herstel van de ozonlaag. ZIj blinkt uit door haar uitzonderlijke wetenschappelijke prestaties, de maatschappelijke betekenis daarvan en haar inzet voor onderzoek, onderwijs en diverse landelijke commissies. Voorts heeft mevrouw Levelt een belangrijke bijdrage geleverd aan diverse nationale commissies, recentelijk aan de Commissie Hordijk. 

Decoranda speelt een leidende internationale rol op het gebied van aardobservatie, het ontwikkelen van instrumenten die aan boord van satellieten in een baan om de aarde worden gebracht om de samenstelling van de atmosfeer te bestuderen. 

Daarnaast is decoranda werkzaam als deeltijdhoogleraar Remote Sensing of the Earth Atmosphere aan de Technische Universiteit Delft (TU Delft). Decoranda heeft twee satellietinstrumenten ontwikkeld OMI en TROPOMI. Deze satellietinstrumenten worden beschouwd als de meest geavanceerde en nauwkeurige instrumenten ooit om metingen uit de ruimte te doen voor onderzoek naar klimaat en luchtvervuiling. Haar werk heeft niet alleen een revolutie teweeggebracht in onderzoek naar luchtkwaliteit, stratosferische chemie en klimaat, maar heeft ook een grote invloed op de maatschappelijke kennis en het beleid voor de milieukwesties van onze tijd. De wetenschap van decoranda heeft een nieuwe kijk vanuit de ruimte mogelijk gemaakt, die bijdraagt aan het behalen van verschillende VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. De satellietmetingen zijn, via het Copernicus Spaceprogramma, een integraal onderdeel van het milieubeleid van de Europese Unie. 

Decoranda verstaat de kunst om haar kennis en inzicht goed over te dragen aan collega’s en studenten. Decoranda wordt als rolmodel gezien voor vrouwelijke studenten en wetenschappers in haar vakgebied. Verder besteedt decoranda tijd en zorg aan de publieke zaak, gezien haar regelmatige nationale en internationale optreden in de media. De metingen van verminderde luchtverontreiniging als gevolg van de COVID-19-maatregelen hebben veel aandacht in de internationale media gekregen en hebben bij een groot publiek de impact van luchtverontreiniging op onze gezondheid inzichtelijk gemaakt. 

Uit de vele ondersteuningsbrieven blijkt dat mevrouw Levelt een bovenmenselijke vakinhoudelijke bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van metingen van luchtkwaliteit. Haar bijzondere kwaliteiten zijn in binnen- en buitenland niet onopgemerkt gebleven. Haar wereldwijde expertise werd in 2018 erkend door uitreiking van de William T. Pecora Award door de NASA. 

Decoranda heeft bijgedragen aan het positieve imago van ons land, ook in het buitenland. Hiervoor is echter nooit een voordracht gedaan voor een Koninklijke Onderscheiding.