Tozo 3 per 1 oktober van kracht

Vanaf 1 oktober 2020 kunnen ondernemers met financiële problemen als gevolg van de coronacrisis zich aanmelden voor de Tozo 3-regeling. Aanvragen van vóór die datum vallen nog onder Tozo 2. De nieuwe Tozo 3-regeling loopt tot 1 juli 2021.

Aanvullende voorwaarden

Voor de Tozo 3-regeling gelden alle voorwaarden van Tozo 1 en Tozo 2 (o.a. de partnertoets). Vanaf 1 december zijn geen aanvragen met terugwerkende kracht mogelijk. Ondernemers die eerder Tozo 2 hebben aangevraagd, krijgen een brief van de gemeente waarin staat dat zij vanaf 1 oktober hun aanvraag voor Tozo 3 kunnen indienen.

Na Tozo 3

De nieuwe Tozo 3-regeling loopt af op 1 juli 2021. Na die datum blijft ondersteuning voor zelfstandige ondernemers beschikbaar. Via het Besluit Bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) kunnen zij aanspraak maken op bijstand voor levensonderhoud en voor bedrijfskapitaal. Dat geldt zowel voor ondernemers met een levensvatbaar bedrijf, als voor ondernemers die hun bedrijf willen beëindigen.

Tozo aanvragen? Meer informatie?

Meer informatie en het aanvraagformulier Tozo vindt u op de website van de gemeente: Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers Tozo
Vragen kunt u ook mailen aan ondernemersloket@ouder-amstel.nl

Landelijke informatie en antwoorden op veelgestelde vragen over de Tozo regeling vindt u op rijksoverheid.nl