Start grootschalig GGD gezondheidsonderzoek

De GGD is gestart met een grootschalig gezondheidsonderzoek, de ‘GGD Gezondheidsmeter 2020’, onder volwassen inwoners (18 jaar en ouder) van Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Ruim 50.000 inwoners ontvangen per post een uitnodiging om een vragenlijst via internet of op papier in te vullen.

De vragenlijst gaat onder meer over ziekten en aandoeningen (waaronder corona), roken, lichaamsbeweging, voeding, alcoholgebruik, psychische problemen, mantelzorg en de leefomgeving. Dit onderzoek wordt eens in de vier jaar uitgevoerd en geeft inzicht in de gezondheid en leefgewoonten en zorgbehoefte van de bevolking.

Meer informatie

De resultaten uit dit onderzoek helpen de gemeenten en de GGD bij het opstellen van hun gezondheidsbeleid.