Online Gebiedsconferentie De Nieuwe Kern

Woensdag 16 september 2020 vond de gebiedsconferentie over de structuurvisie van De Nieuwe Kern plaats. Tijdens deze bijeenkomst kregen de kijkers een helder overzicht van de wensen, zorgen en ideeën die zijn opgehaald tijdens het participatietraject.

Michiel Hulshof van onderzoeksbureau Tertium zette alles op een rij. Vervolgens gaf wethouder Marian van der Weele van Ouder-Amstel haar reactie. Zij ging onder meer in op de opbrengst en het proces. “We hebben belangrijke aandachtspunten meegekregen, waarvoor we ons zeker inzetten om die ook te realiseren.” De wethouder benoemde daarbij bijvoorbeeld het behoud van het historische ‘zwarte laantje’ (‘…dat alleen vanwege de verhalen waar of niet waar een plek verdient’) en het behoud van het clubhuis van Amsterdam Old Course (de golfclub). 

‘Het proces kende door corona natuurlijk een niet eenvoudige kanteling van fysieke bijeenkomsten naar online ontmoetingen. Maar we hebben er dankzij de creatieve inbreng van Tertium en de deskundigheid van onze eigen ambtenaren, toch een waardevol participatietraject van weten te maken. Echt mijn complimenten.’ Ook intensief betrokkenen zoals vertegenwoordigers van de volkstuinders schoven aan tafel aan. Zij waren vooral blij dat het ‘snelfietspad’ dwars door de tuinen niet doorging. 

Meer informatie 

Bent u benieuwd naar de uitkomsten? Kijk de gebiedsconferentie terug via onderstaand filmpje. 
Alle informatie over het participatietraject vindt u op samenmakenweouder-amstel.nl