Noodverordening per 29 september 18.00 uur

In de persconferentie van maandag 28 september 2020 heeft het kabinet een aantal extra maatregelen aangekondigd die de veiligheidsregio in kan zetten. Daarom is de noodverordening van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland aangepast op deze punten. 

In de verordening zijn de nieuwe maatregelen opgenomen:

  • De samenkomsten zijn beperkt tot 30 binnen en 40 buiten (hierop zijn uitzonderingen)
  • Er is een bevoegdheid opgenomen om voor ‘gebouwen van groot belang voor de regio’ een ontheffing te verlenen
  • Er is een verbod voor gezelschappen groter dan vier (hierop zijn uitzonderingen)
  • Sportkantines moeten worden gesloten
  • Er is een registratieplicht opgenomen voor contactberoepen
  • De sluitingstijden voor eet- en drinkgelegenheden zijn vervroegd naar 22.00 uur
  • Voor detailhandel geldt dat ze twee keer per dag een uur moeten openstellen voor kwetsbare personen
  • Er geldt een plicht om voor een bepaald tijdvak te reserveren voor bepaalde inrichtingen als musea en dergelijke

Kijk voor een overzicht van alle landelijke maatregelen op de website van de Rijksoverheid.