Aanpassingen noodverordening: maatregelen verlengd

De noodverordening van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland is op enkele punten aangepast.

  • Alle maatregelen die van kracht waren op 1 september zijn verlengd.
  • De plicht voor jongeren om een mondkapje te dragen in het leerlingen- en doelgroepenvervoer wordt niet gehandhaafd. Dit gaat over het vervoer van leerlingen van en naar het voortgezet (speciaal) onderwijs. Daarnaast gaat het over vervoer van jongeren tot en met 17 jaar van en naar de locatie waar jongeren jeugdhulp ontvangen, kinderopvang en zorglocaties voor jeugd, zoals kinderdienstencentra (KDC). Hiervoor is alleen de toelichting op artikel 2.8 gewijzigd.
  • Artikel 2.6 met betrekking tot ‘verboden onderwijsactiviteiten’ is verwijderd. Dit verbod betrof activiteiten tot het begin van het studiejaar 2020-2021.

Dit zijn allemaal wijzigingen conform landelijk beleid. Tot slot is het artikel over het mondkapjesexperiment op drukke plekken eruit gehaald.

Bekijk de nieuwe noodverordening (pdf, 120 mB).