Wijkgerichte aanpak voor verduurzamen woning

Ook dit najaar gaat Ouder-Amstel verder met de wijkgerichte aanpak voor het verduurzamen van particuliere woningen. Dat doen we in samenwerking met het Regionaal Energieloket. Nu is de wijk Benning aan de beurt.

Inwoners van die wijk hebben inmiddels hierover een eerste ontvangen. In december 2020 wordt een online informatiebijeenkomst (webinar) georganiseerd. Het Regionaal Energieloket geeft dan  allerlei tips over het slim en in logische stappen verduurzamen van de eigen woning. Ook wordt ingegaan op de laatste ontwikkelingen, subsidies en mogelijkheden voor groepsaankopen (isolatiematerialen en zonnepanelen). Bewoners van de wijk Benning ontvangen eind november een tweede brief met meer details over de online informatiebijeenkomst. 

Wijkaanpak in 2021

In februari 2021 komt er een wijkactie voor het centrum en Ouderkerk Zuid en omgeving. Bewoners van dit gebied ontvangen hierover eind november een brief van de gemeente.

Aanbiedingen van bedrijven

Mogelijk ontvangt u via de post aanbiedingen van bedrijven voor de aanschaf of huur van zonnepanelen. Dergelijke acties maken geen onderdeel uit van de gemeentelijke wijkaanpak. 

Op de website www.regionaalenergieloket.nl/ouder-amstel vindt u alle informatie over lopende acties. Het Regionaal Energieloket is speciaal door gemeenten opgericht om inwoners onafhankelijk te informeren over energiebesparing, duurzaamheidsmaatregelen, subsidies, apparatuur en groepsacties. Voor een groepsactie (bijvoorbeeld voor zonnepanelen) nodigt het Regionaal Energieloket bedrijven uit om een aanbieding te doen. Vervolgens wordt naast de prijs vooral gekeken naar service, garanties en kwaliteitswaarborgen.
Voor vragen kunt u altijd terecht bij het Regionaal Energieloket. Dat is bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 17.30 uur op (088) 525 41 10 of via vragen@regionaalenergieloket.nl