Pilot winterterrassen

Al langere tijd hebben horeca-exploitanten in onze gemeente de wens geuit om, net als bijvoorbeeld bij onze buurgemeente Uithoorn, terrassen het hele jaar toe te staan. De gemeente Ouder-Amstel heeft besloten om van 15 oktober 2020 t/m 15 maart 2021 terrassen toe te staan. De terrassen hoeven dus niet opgeruimd te worden in de winter. Het gaat om een pilot.

Oog voor kansen

De gemeente heeft zeker ogen voor de kansen die het biedt. Zo bevordert een levendige horeca de lokale economie. Ook de hoge temperaturen van de laatste jaren in het herfst- en winterseizoen maken de wens van ‘een terras tijdens het hele jaar’ goed voorstelbaar. 
Ten slotte speelt de Coronacrisis mee. De maatregelen om het aantal besmettingen laag te houden hebben het voor veel ondernemers, waaronder ook horeca-exploitanten, tot een moeilijk jaar gemaakt. En we weten inmiddels uiteraard dat we in Coronatijd beter buiten dan binnen kunnen vertoeven. 

Voorwaarden

Vanzelfsprekend zijn er aan het hebben van een winterterras nadrukkelijk voorwaarden verbonden. Deze voorwaarden zijn vergelijkbaar met de normale regels voor een terras: Er zijn regels voor de breedte van het terras, een parasol mag geen vluchtwegen/nooduitgangen of brandkranen blokkeren, er mag geen overlast ontstaan en voetgangers en andere verkeersdeelnemers mogen geen hinder van het terras ondervinden. En natuurlijk moet de exploitant van het terras altijd de landelijke en regionale Coronamaatregelen in acht nemen. Meer informatie vindt u op www.ouder-amstel.nl.

Evaluatie

Het gaat om een pilot, daarom vindt er halverwege 2021 een evaluatie plaats. Op basis hiervan wordt bekeken of de winterterrassen deel moeten gaan uitmaken van het beleid.