Onderzoek naar cliënttevredenheid Jeugdhulp

Begin dit jaar heeft de gemeente Ouder-Amstel een cliëntervaringsonderzoek gehouden onder jongeren (12-23 jaar) en ouders van kinderen (van ongeboren tot 18 jaar) die in het kader van de Jeugdwet gebruikmaken van Jeugdhulp. Uit het onderzoek blijkt dat cliënten over het algemeen tevreden zijn over de toegankelijkheid, de uitvoering en het effect van de ondersteuning.

In totaal zijn 233 ouders van kinderen van ongeboren tot 18 jaar en 114 jongeren tussen de 12 en 23 jaar aangeschreven. De uitkomsten van Ouder-Amstel zijn vergeleken met het gemiddelde van de 17 andere aan dit onderzoek deelnemende gemeenten (de zogenaamde referentiegroep). Uit de resultaten blijkt dat de gemeente Ouder-Amstel jeugdigen en ouders over het algemeen tevreden zijn. De verschillen met de referentiegroep zijn klein. 

Zo blijkt uit de resultaten dat jeugdigen en ouders aangeven dat zij snel worden geholpen en het gevoel hebben dat zij de zorg en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Minder tevreden is men over de weg naar ondersteuning (weten waar je terecht kunt). 

Jeugdigen en ouders zijn overwegend positief over de zorg of hulp. Ook is men positief over de hulpverleners zelf. Het effect van de hulp is dat de jongere zich beter voelt en daardoor ook het gedrag volgens ouders en jongeren verbeterd. Het gaat thuis beter en de jongere voelt zich veiliger. Ook op het gebied van zelfstandigheid en het meedoen heeft de hulp een positief effect. 

De gemeente is verantwoordelijk voor ondersteuning in het kader van de Jeugdwet en welk effect cliënten hebben ondervonden van deze voorzieningen op het gezond en veilig opgroeien, het groeien naar zelfstandigheid, het verbeteren van hun zelfredzaamheid en de maatschappelijke participatie. In de Wmo is opgenomen dat het college jaarlijks onderzoekt hoe cliënten de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning ervaren. Het college is verplicht de uitkomsten van dit onderzoek voor 1 juli van ieder jaar te publiceren op de website waarstaatjegemeente.nl. Vanwege alle perikelen rondom Corona hebben gemeenten de mogelijkheid gekregen om de uitkomsten later aan te leveren.

Klik hier voor een samenvatting van het onderzoek (pdf, 123 kB)