Regio Amsterdam-Amstelland start breed offensief tegen huiselijk geweld en kindermishandeling

Gezinnen die te maken hebben met huiselijk geweld en kindermishandeling moeten eerder in beeld komen bij hulpverlenende instanties. Om dit te bereiken worden zowel professionals en hulpverleners als inwoners van de regio Amsterdam-Amstelland betrokken. Doel van de nieuwe aanpak is om geweld te voorkomen, te stoppen en blijvend op te lossen. Dat staat in de nieuwe Regioaanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, ‘Veiligheid voor Elkaar 2020-2024’, die is goedgekeurd door de gemeenten Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Wethouder Rineke Korrel: “Het is goed dat deze nieuwe regionale aanpak er is. Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn immers grote maatschappelijke problemen. Met onze nieuwe aanpak willen we zorgen dat het geweld eerder stopt. Daarnaast zullen we in de hulpverlening alle gezinsleden betrekken en achterliggende oorzaken, zoals bijvoorbeeld trauma’s en schuldenproblematiek aanpakken.” Dit laatste gebeurt nu al in de pilot Blijvend Veilig, deze pilot zal worden uitgewerkt tot een werkwijze voor de hele regio Amsterdam-Amstelland.

huiselijk geweld kindermishandeling
 
Onder de noemer Blijvend Veilig worden huishoudens met of zonder kinderen met een nieuwe integrale aanpak ondersteund. In deze teams werken professionals van de Gecertificeerde Instellingen, Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming en de Blijf Groep. Gezinnen hoeven hierdoor nog maar een keer hun verhaal te doen aan een begeleider die met hen duurzaam werkt aan oplossingen en zolang betrokken blijft als nodig is. Vorige week onderschreef het Verwey-Jonker Instituut in zijn meerjarig onderzoek de noodzaak van een integrale aanpak. Het onderzoek toonde aan dat huiselijk geweld een complex probleem is waarin allerlei zaken een rol spelen, zoals armoede, verslavingen en trauma’s bij de ouders. 
 
Professionals die werken met kwetsbare inwoners, worden bewuster gemaakt van de risicofactoren en life events, bijvoorbeeld het verlies van een baan, die de kans op geweld binnen een gezin vergroten, zodat zij daar preventief gelijk op kunnen acteren. Als er al langere tijd sprake is van geweld binnen een huishouden is het moeilijk om die spiraal te doorbreken. Dergelijke problemen zijn alleen op te lossen met specialistische hulp die goed onderling is afgestemd en zo vroeg mogelijk, langdurig en vasthoudend wordt ingezet. 
 
Daarnaast zullen ook inwoners in de regio beter betrokken worden zodat zij geweld eerder kunnen opmerken, ter sprake brengen en melden. Daarvoor is het van belang dat het taboe rond het praten over huiselijk geweld en kindermishandeling wordt doorbroken en dat kennis  over risicosignalen wordt vergroot. Ook moeten drempels om om hulp en advies te vragen, verlaagd worden. Tevens worden sociale initiatieven, zoals supportgroepen voor vrouwen, intensiever betrokken. Zij kunnen helpen de hulpverlening toegankelijk te maken en de professionals contact te laten maken met de mensen die hen nodig hebben. 

Meer informatie