Onderzoek naar effecten coronavirus inwoners Ouder-Amstel

Gemeente Ouder-Amstel heeft in mei een online cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd over de effecten van het coronavirus en de maatregelen op onze inwoners. Alle inwoners van de gemeente Ouder-Amstel zijn via lokale media en de gemeentelijke website uitgenodigd deel te nemen aan dit online onderzoek.

Een korte weergave van de resultaten: 

  • Eenzaamheid ook voorkomt bij inwoners jonger dan 67 jaar;
  • Er behoefte is aan direct contact (niet online of telefonisch);
  • Mantelzorgers meer inzet hebben gepleegd;
  • Waardering voor gezondheid daalt;
  • Er behoefte is aan informatie over de lokale ontwikkelingen van het virus;
  • Inwoners van alle leeftijdscategorieën zich zorgen maken over hun eigen mentale/geestelijke situatie en financiële/werksituatie;
  • Inwoners van alle leeftijdscategorieën zich zorgen maken over het onderwijs van de kinderen;
  • Alle doelgroepen zich zorgen maken over een kwetsbare in hun omgeving en ouderen en kwetsbaren in het algemeen en specifiek over de zorg en hulp.

Omdat slechts een klein deel van de inwoners de vragenlijst heeft ingevuld, zijn de cijfers niet representatief. Dit neemt niet weg dat de gemeente op basis van de uitkomsten waar mogelijk verbeteringen gaat doorvoeren om zoveel mogelijk in te spelen op de zorgen die leven bij haar inwoners.