Noodverordening COVID-19, 4 november 2020

In de persconferentie van dinsdag 3 november heeft het kabinet aangescherpte maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. De noodverordening van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland is hierop aangepast.

De noodverordening van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland is hierop aangepast. De nieuwe maatregelen zijn erop gericht dat we zoveel mogelijk thuis blijven.

We zijn op de goede weg, maar het gaat nog te langzaam. De cijfers moeten sneller dalen om overbelasting van personeel in de ziekenhuizen te voorkomen en om de kwaliteit van de zorg voor alle patiënten te garanderen. Ook willen we de weg terug naar meer vrijheden in ons dagelijks leven bespoedigen.

Het kabinet heeft daarom besloten om voor de komende 2 weken, bovenop de huidige gedeeltelijke lockdown, extra maatregelen in te stellen. In de verordening zijn alle nieuwe maatregelen opgenomen:

  • De aanwijzing vervalt per 18 november 2020 om 23.59 uur.
  • Er is verbod op het open houden van voor publiek openstaande gebouwen zoals theaters en musea. Er gelden een aantal uitzonderingen op dit verbod. Uitgezonderd zijn bijvoorbeeld uitvaartcentra, afhaalfunctie voor eet- en drinkgelegenheid, winkels, warenmarkten, gebouwen voor zakelijke dienstverlening en hotels voor zover hotelgasten blijven slapen. Ook overheidsgebouwen met een publieksfunctie of loket mogen open. Scholen zijn geen voor publiek toegankelijke gebouwen en vallen niet onder het verbod.
  • Evenementen zijn, met uitzondering van warenmarkten en demonstraties, verboden.
  • Groepsvorming op openbare plaatsen of plaatsen in de buitenlucht is beperkt tot 2 personen. Ook hiervoor zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld voor een gezamenlijk huishouden.
  • Sportbeoefening is alleen individueel of in teamverband met niet meer dan 2 personen toegestaan (ook geen groepslessen). Dit geldt niet voor de Eredivisie voetbal.

Houd 1,5 meter afstand, ontvang thuis maximaal 2 mensen per dag, was vaak uw handen, werk thuis, reis alleen als het nodig is. Wie zich niet aan de regels houdt, loopt kans op een boete. En tot slot: heeft u klachten, blijf dan thuis en laat u testen.