Beleidsregels woonruimteverdeling Ouder-Amstel vastgesteld

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 17 november 2020 de Beleidsregels woonruimteverdeling gemeente Ouder-Amstel 2020 vastgesteld. In deze beleidsregels wordt onder andere geregeld wie voorrang krijgt op sociale woningen en hoe de gemeente omgaat met aanvragen om urgentie.

De Beleidsregels gaan in de dag na deze bekendmaking en zijn binnenkort te raadplegen via www.overheid.nl lokale wet en regelgeving. De Beleidsregels urgentie gemeente Ouder-Amstel 2016 worden ingetrokken.