Voorkeursroute wielrenners in Ronde Hoep

Sinds maandag 18 mei 2020 is er een voorkeursroute ingesteld voor wielrenners die een rondje Ronde Hoep gaan fietsen.

Voorkeursroute wielrenners Ouder-Amstel

De voorkeursroute is bedoeld om wielrenners zoveel mogelijk dezelfde rijrichting te laten fietsen, met de klok mee. Met deze maatregel willen we zoveel mogelijk de 1,5 meter afstand borgen. De route wordt met bebording aangegeven.