Vervolg Centrumplan staat in de steigers

De wereld is de laatste maanden behoorlijk veranderd door de coronacrisis. We moesten allemaal wennen aan de regels en de nieuwe manier van werken. Ook voor de coproductie van het Centrumplan betekende het schakelen. Maar al snel ging online een grondige voorbereiding van start voor het vervolgproces. En dus staat er van alles in de steigers met als doel: eind van de zomer uitgangspunten voor een stedenbouwkundig plan ter bespreking aan te bieden aan de raad.

Van ambitie naar uitgangspunten

Veel inwoners zien de mogelijkheden van ons dorpscentrum. Het is onze ontmoetingsplek: ‘De huiskamer van de Ouderkerkers’. Die huiskamer behouden en versterken is een van de ambities uit het ambitiedocument waarachter velen zich hebben geschaard, onder andere tijdens de succesvolle informatiemarkt op ’t Kampje op 20 september 2019. Nu gaan we opnieuw in coproductie met elkaar aan de slag om de ambities te vertalen naar heldere uitgangspunten. Dat doen we graag in hoog tempo, niet alleen omdat de gemeenteraad daarop heeft aangedrongen, maar vooral omdat we het centrum zo graag aantrekkelijker willen maken. 

De aanpak 

De grote kunst van vandaag is om alle aanwezige kennis in de gemeenschap te bundelen. In hechte samenwerking, met gebruikmaking van elkaars kwaliteiten. Altijd creatief, maar niet altijd gemakkelijk. Uit de voormalige werkgroep Centrumplan is een nieuw samenwerkingsverband ontstaan. Samen hebben we gekozen voor de volgende inrichting van ons coproductieproces: We gaan in deze fase met twee groepen aan de slag: een kerngroep en een klankbordgroep. Veel leden van de werkgroep rond het ambitiedocument, blijven ook nu via een van beide groepen betrokken bij het vervolgproces. Daarnaast is er aanvulling met nieuwe leden en twee wethouders. Door een gerichte taakverdeling per groep verwachten we vlot meters te kunnen maken.

Wie doet wat?

De kerngroep, min of meer hét werkpaard, draagt zorg voor de voortgang. De kerngroep voert de komende weken gesprekken met de diverse belanghebbenden. De gesprekken beginnen deze week en lopen door tot half juni. Verder verzamelt de kerngroep achtergrondinformatie, voert onderzoeken uit en brengt uitgangspunten bij elkaar. De klankbordgroep bestaat uit ongeveer 20 personen. Deze groep kijkt nauwlettend mee over de schouders van de kerngroep. Een van de taken is toetsen of de ambities uit het ambitiedocument en de uitgangspunten wel goed op elkaar aansluiten.

Wie is de kerngroep?

De kerngroep bestaat uit zes inwoners: Rimmer Lankester, Rob Fijlstra, Ed Auee, Bart Wesseling, Rita Smit en Janet Dunning, twee wethouders Rineke Korrel en Marian van der Weele en de  gemeentelijke projectleider Wilma Meijer. Voor de ondersteuning is Peter Oussoren van bureau COUP aangetrokken. 

Voortgang en informatie

Wij gaan komende tijd full speed aan de slag. We houden u uiteraard op de hoogte. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u mailen naar Centrumplan@Ouder-Amstel.nl.