Samenwerking regio Amsterdam tegen werkloosheid door coronamaatregelen

Gemeenten in de arbeidsmarktregio Amsterdam, waaronder Ouder-Amstel, slaan de handen ineen met sociale partners, UWV en private partijen om mensen en werk te matchen.

Samenwerking regio Amsterdam

Binnen een paar weken moet zo een regionaal Werkcentrum openen dat werkgevers die geen werk meer voor hun medewerkers hebben, verbindt met werkgevers die juist hard op zoek zijn. Het doel is de oplopende werkloosheid door de coronamaatregelen het hoofd bieden.

De regio Amsterdam wordt economisch hard geraakt door de coronacrisis. Veel mensen zijn zonder werk komen te zitten, sectoren als de horeca en het toerisme liggen nagenoeg stil. Maar er zijn ook sectoren zoals de zorg, logistiek, distributie en supermarkten die juist staan te springen om mensen. Door de brede samenwerking in de regio kan vraag en aanbod op de arbeidsmarkt snel bij elkaar gebracht worden. Zodat mensen aan het werk blijven en het vitale werk door kan blijven gaan. Het Werkcentrum moet nog voor juni van start.

Axel Boomgaars, wethouder Werk en Inkomen in Ouder-Amstel: “We staan waarschijnlijk pas aan het begin, maar de impact van corona op werk is gigantisch en dat vraagt om stevige samenwerking. De aanvragen in Ouder-Amstel van ondernemers en ZZP’ers voor steunmaatregelen zijn groot, bijstandsaanvragen nemen toe en bijvoorbeeld flexwerkers dreigen buiten de boot te vallen. Voor zover het kan willen we mensen aan het werk te houden, of zo snel mogelijk naar een sector te begeleiden waar wel werk is. Komende tijd gaan we het Regionaal Werkcentrum in een hoog tempo verder uitrollen, want de tijd dringt.”