Noodverordening per 1 juni 2020

Het kabinet heeft aangekondigd dat de coronamaatregelen per 1 juni kunnen worden versoepeld. De regionale noodverordening van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland is hierop aangepast.

De noodverordening biedt wettelijke bevoegdheden om op te kunnen treden, als dat nodig is. Handhaving en politie delen alleen boetes uit als eerdere waarschuwingen niks opleveren en het echt niet anders kan. De belangrijkste basisregels blijven gelden: houd 1,5 meter afstand, vermijd drukte, was regelmatig je handen, blijf thuis als je klachten hebt en werk thuis als dat kan.

Alleen als we ons allemaal aan de regels houden, geven we het coronavirus geen nieuwe kans, en kunnen we de komende tijd steeds meer beperkende maatregelen schrappen.

De belangrijkste aanpassingen in de noodverordening  die op 1 juni ingaat zijn:

  • Het verbod op samenkomsten in de openbare ruimte is opgeheven. Buiten mogen mensen bij elkaar komen, maar moeten wel 1,5 meter afstand houden (m.u.v. gezamenlijke huishoudens). Dat geldt ook in de auto en op de boot. De maximaal twee mensen aan boord regel komt dus te vervallen.
  • Musea mogen open, als de 1,5 meter afstandsregel kan worden nageleefd, de inrichting hierop ingericht is en bezoekers vooraf een kaartje kopen. 
  • Bioscopen, concertzalen en theaters (en vergelijkbare culturele instellingen) mogen open, als de 1,5 meter afstandsregel kan worden nageleefd, bezoekers van te voren reserveren, gebruik maken van een zitplaats en per uitzonderlijke ruimte niet meer dan 30 bezoekers tegelijkertijd aanwezig zijn.
  • De horeca mag open op maandag 1 juni vanaf 12.00 uur  ’s middags met maximaal 30 gasten binnen. Gasten moeten gebruik maken van een zitplaats aan een tafel of bar, vooraf reserveren en te alle tijden 1,5 meter afstand houden.
  • Op terrassen geldt geen maximum aantal personen, maar iedereen moet aan een tafel zitten en 1,5 meter afstand houden (behalve mensen uit hetzelfde huishouden en kinderen tot en met 12 jaar). De exploitant/beheerder is verantwoordelijk voor de logistiek, houdt rekening met bewoners en passanten, en ziet toe op naleving van de regels. Gasten dienen zich aan de regels te houden. Lukt het de exploitant/beheerder  niet om gasten die doelbewust de regels overtreden in de hand te houden, dan kunnen zij de hulp van handhaving of politie inschakelen. 
  • Voor de passagiersvaart (rondvaartboten) gelden dezelfde eisen als voor de horeca.
  • In het openbaar vervoer is het dragen van een mondkapje verplicht, dit geldt ook voor de IJveren. De verplichting geldt voor reizigers vanaf 13 jaar.
  • Het voortgezet onderwijs mag stapsgewijs opgestart worden (basisonderwijs wordt per 8 juni volledig hervat, toetsing en praktijk(gericht) onderwijs, MBO en hoger onderwijs wordt per 15 juni hervat).
  • Sanitaire voorzieningen op strandjes en in parken mogen open. Sanitaire voorzieningen (gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen) bij recreatieparken, vakantieparken, kampeerterrein en jachthavens moeten gesloten blijven. 

Bekijk de Noodverordening Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (pdf, 282 kB) die per 1 juni 2020 in werking treedt.