Maatregelen rondom de Ouderkerkerplas

Op Hemelvaartsdag was het rond de Ouderkerkerplas te druk en werd de 1,5 meter afstand volstrekt onvoldoende in acht genomen. Uiteindelijk was het nodig om het gebied te ontruimen. 

Parkeerplaatsen Ouderkerkerplas
 
‘Crowd control’

Het uitgangspunt is dat het bestuur van Ouder-Amstel en de Veiligheidsregio het gebied niet willen afsluiten. Mensen moeten gelegenheid hebben om te recreëren in hun eigen omgeving.
We hebben vastgesteld dat de ‘overdrukte’ veelal veroorzaakt wordt door bezoekers die met de auto komen, meestal van buiten de gemeente. Daarom is gezocht naar oplossingen in ‘crowd control’: het beheersen van de drukte door de toegang van auto’s te controleren.

Daarom nemen we met ingang van zaterdag 30 mei 2020 de volgende maatregelen:

  • Het aantal parkeerplaatsen wordt met 25% verminderd.
  • Als het parkeerterrein vol is wordt de toegang naar het recreatiegebied afgesloten op de Groeneveldweg, in de bocht van de machineweg.
  • De toegang naar het parkeerterrein vanaf de Korte Dwarsweg wordt afgesloten.
  • Op het parkeerterrein en bij de afsluitingen wordt een verkeersregelaar ingezet. Ook bij de Korte Dwarsweg komt een verkeersregelaar om het bestemmingsverkeer (bewoners) doorgang te kunnen verlenen.
  • De verkeersregelaars zijn van 12.00 tot 19.00 uur aanwezig.
  • Langs de route naar de verschillende toegangen naar de Ouderkerkerplas worden borden geplaatst met de mededeling: Bij vol P-terrein Ouderkerkerplas afgesloten.
  • Er wordt gekeken naar aanvullende maatregelen op de weides, bijvoorbeeld aanbrengen van krijtcirkels in het gras.
  • Op verschillende plekken (nader te bepalen) worden borden met ‘Houd 1,5 meter afstand’ geplaatst.

De maatregelen zijn tijdelijk van aard en gelden voor zolang als nodig is. Het effect van de maatregelen wordt gemonitord.