Coronavirus

Er is duidelijk geworden dat een Amsterdammer besmet is geraakt met het nieuwe Coronavirus (COVID-19). Er is geen link met de eerste patiënt in Loon op Zand. De vrouw heeft milde klachten.

Ze verblijft momenteel in thuisisolatie in een woning in Diemen omdat haar woning in Amsterdam verbouwd wordt.

corona virus

Contactonderzoek

De GGD Amsterdam is op basis van de landelijke protocollen meteen het contactonderzoek in de directe omgeving gestart en heeft waar nodig testen afgenomen. De definitieve uitslag van de onderzoeken verwacht de GGD aan het eind van de dag. Ook is de GGD in contact met de betrokken mensen en instanties rondom de vrouw. Verdere maatregelen in de gemeenten Diemen en Amsterdam zijn nu niet aan de orde. De veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland blijft in nauw contact met het RIVM. Via het liveblog van de gemeente Amsterdam houden we u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

Als u klachten heeft

Heeft u koorts en luchtwegklachten? En bent u de afgelopen 2 weken in landen of plaatsen geweest waar het virus geconstateerd is? Of heeft u de afgelopen 2 weken contact gehad met een patiënt met het nieuwe coronavirus? Neem dan telefonisch contact op met uw huisarts.

Voor de inwoners van de regio blijft het algemeen handelingsperspectief gelden:

  • Was regelmatig uw handen met water en zeep;
  • Niezen en hoesten in de elleboog;
  • Wend je af als iemand hoest of niest;
  • Gebruik een papieren zakdoek.

Meer informatie

De meest recente informatie over het coronavirus is te vinden op de RIVM-website en voor reizigers op de website van het LCR.
Meer informatie over de rol van de GGD Amsterdam, is te vinden op de website van GGD Amsterdam.