Rudie Heintjes, nieuwe gemeentesecretaris a.i. voor Ouder-Amstel

Met ingang van 1 juni 2020 is Rudie Heintjes de gemeentesecretaris van Ouder-Amstel. Hij neemt op interim basis de functie over van Luuk Heijlman die bij de VNG is gaan werken in de functie van Hoofd concernstaf.

Rudie Heintjes (57) is een ervaren (interim) gemeentesecretaris. Hij heeft deze functie de afgelopen 18 jaar uitgevoerd binnen o.a. de gemeenten Renkum, Oud-Beijerland, Veere en Steenbergen. Hij is van huis uit organisatieadviseur en heeft ervaring met intergemeentelijke samenwerking, organisatieontwikkeling en bestuurlijk ambtelijke samenwerking. Voor de komende periode draagt hij in Ouder-Amstel zorg voor de continuïteit van de bedrijfsvoering en de lopende projecten. Hij werkt mee aan het opstellen van het profiel waaraan de nieuwe vaste gemeentesecretaris moet gaan voldoen. Het doel is dat het college van B en W voor het einde van dit jaar een nieuwe gemeentesecretaris kan benoemen.