Onderzoek naar effect invoeren milieuzone

De gemeente Ouder-Amstel draagt ook graag haar steentje bij om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren. Daarom wordt dit jaar onderzoek gedaan naar het effect van het invoeren van een milieuzone.

milieuzone Ouder-Amstel

Doel milieuzone

Een milieuzone is een gebied in een stedelijke omgeving waar erg vervuilende vervoersmiddelen worden geweerd. Het doel van het instellen van een milieuzone is het verminderen van uitstoot van onder meer fijnstof en roet. En het is een instrument dat de gemeente kan inzetten om de lokale luchtkwaliteit te verbeteren. Onze gemeente grenst aan de milieuzone van de gemeente Amsterdam. In Amsterdam zijn bijvoorbeeld brommers en scooters met bouwjaar van vóór 1 januari 2011 niet meer welkom. 

Wethouder milieu Axel Boomgaars: ‘De coronacrisis brengt veel ellende met zich mee, maar ook één lichtpuntje: door sterk afnemend verkeer was de lucht op vele plekken in onze gemeente in tijden niet zo schoon. Ouder-Amstel ligt dicht bij de stad, wordt doorkruist door snelwegen en ligt onder de aanvliegroute van Schiphol. Dat zie je terug in de luchtkwaliteit. Om te kijken of we voor de langere termijn de lucht schoner kunnen houden, onderzoeken we of een milieuzone zin heeft.’ 
Wethouder verkeer Rineke Korrel: ‘Onze inwoners moeten ervan op aan kunnen dat we extra inzetten op schone lucht. Een milieuzone zou daar een goede bijdrage aan kunnen leveren. Om onze duurzaamheidsdoelstellingen te halen zetten we fors in op het besparen van energie, het opwekken van groene stroom en het verduurzamen van mobiliteit.’ 

Vervolg na onderzoek

Het onderzoek moet een beeld geven van hoe het gesteld is met de luchtkwaliteit en met name in de gebieden waar veel verkeer is. Als uit dit onderzoek blijkt dat het instellen van een milieuzone een geschikt middel is om in te zetten voor een betere luchtkwaliteit, kan vervolgens een nadere analyse worden uitgevoerd, waarbij ook de inwoners en ondernemers worden betrokken.