Markant gaat mantelondersteuning verzorgen in Duivendrecht

Vanaf 1 juli 2020 gaat mantelzorgorganisatie Markant in Duivendrecht de mantelzorgers ondersteunen. Uit de evaluatie van de mantelzorgondersteuning over de afgelopen 4 jaar bleek dat het aantal inwoners in Duivendrecht, dat is ingeschreven bij mantelorganisatie Mantelzorg & Meer, lager is dan verwacht.

Om het bereik te vergroten is Markant benaderd. Zij zijn ook actief in Diemen en in Amsterdam en sluiten daarom misschien beter aan bij de behoeften van de inwoners van Duivendrecht. 
 “We zijn als gemeente verantwoordelijk voor het bieden van hulp om inwoners zo zelfstandig mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. Daarin vervullen onze mantelzorgers een belangrijke rol. Daarom willen we ze ook goed ondersteunen. Ze doen fantastisch werk en zijn onmisbaar”, aldus Rineke Korrel, wethouder wet maatschappelijke ondersteuning. 

Markant gaat ook een tweewekelijks inloopspreekuur houden in het Dorpshuis waar mantelzorgers terecht kunnen voor vragen en ondersteuning. Mantelzorgers in Duivendrecht ontvangen een brief van de gemeente of zij zich willen overschrijven naar Markant of dat zij bij Mantelzorg & Meer willen blijven. 

Meer informatie

Bent u mantelzorger en staat u nog niet ingeschreven dan kunt u zich aanmelden bij Markant. Neemt u dan contact op met Markant en informeer naar de mogelijkheden van inschrijving. Markant is bereikbaar op telefoonnummer (020) 886 88 00 of per e-mail info@markant.org.