Anterieure overeenkomst met EndemolShine

Het college maakt ter voldoening aan het bepaalde in art. 6.24, lid 3, Wro bekend dat zij op 16 juni 2020 een anterieure overeenkomst heeft gesloten met Endemol Shine Nederland over een tijdelijke locatie ten behoeve van een tv- opname, kadestraal bekend als gemeente Ouder-Amstel sectie B nummer 4749.

Omdat deze overeenkomst is aangegaan voordat de omgevingsvergunning is verleend, wordt deze overeenkomst een anterieure (voorafgaande) overeenkomst genoemd. In de overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de tijdelijke locatie ten behoeve van een tv-opname en over de vergoeding van de kosten die de gemeente maakt vanwege de planologische medewerking die zij voornemens is te verlenen.

Tegen de gesloten overeenkomst staat geen bezwaar of beroep open.