Noodverordening per 1 juli

Het kabinet heeft aangekondigd dat de coronamaatregelen per 1 juli kunnen worden versoepeld. De regionale noodverordening van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland is hierop aangepast.

De noodverordening biedt wettelijke bevoegdheden om op te kunnen treden als dat nodig is. Handhaving en politie delen alleen boetes uit als eerdere waarschuwingen niks opleveren en het echt niet anders kan. De belangrijkste basisregels blijven nog steeds gelden: houd 1,5 meter afstand, vermijd drukte, was regelmatig je handen, blijf thuis als je klachten hebt, werk thuis als dat kan en vermijd zoveel mogelijk de spits. Alleen als we ons allemaal aan de regels houden, geven we het coronavirus geen nieuwe kans, en blijft de stad en de regio steeds meer open gaan.

Een overzicht van de belangrijkste aanpassingen per 1 juli

Activiteiten die binnen plaatsvinden voldoen aan de volgende regels

 • We houden 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Maximaal 100 personen per ruimte met vaste zitplaatsen (exclusief personeel).
 • Er geldt geen maximumaantal personen onder de volgende voorwaarden: vaste zitplaatsen, reservering en gezondheidscheck vooraf. 
 • In winkels, musea, bibliotheken en andere locaties met doorstroom van bezoekers is 1,5 meter afstand de regel. Hier geldt geen maximumaantal personen. Er worden door de locatie zelf maatregelen genomen om de bezoekersstromen te scheiden.
 • Het blijft verboden om een in een eet- en drinkgelegenheid aanwezige dansvoorziening geopend te houden voor publiek. Discotheken en nachtclubs blijven tot 1 september gesloten.

Activiteiten die buiten plaatsvinden voldoen aan de volgende regels

 • We houden 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Maximaal 250 personen (exclusief personeel).
 • In de horeca wordt altijd gewerkt met een vaste zitplaats. Er geldt geen maximumaantal personen onder de volgende voorwaarden: vaste zitplaatsen, een reservering en een gezondheidscheck vooraf.
 • In dierentuinen, pretparken en andere buitenlocaties met doorstroom is 1,5 meter afstand de regel. Er geldt geen maximumaantal personen. Er worden door de locatie zelf maatregelen genomen om de bezoekersstromen te scheiden.
 • Voor zowel binnen als buiten geldt dat spreekkoren, hard meezingen of schreeuwen in groepsverband niet is toegestaan. 

Openbaar vervoer

 • In het openbaar vervoer is het dragen van een niet-medisch mondkapje verplicht. Alle zitplaatsen in bus, trein, tram en metro zijn beschikbaar. Wel blijft het belangrijk de spits te mijden.
 • Voor overig vervoer van A naar B (zoals personenbusjes en touringcars) geldt: een reservering en gezondheidscheck vooraf en een niet-medisch mondkapje zijn verplicht. Taxichauffeurs zijn niet verplicht om een niet-medisch mondkapje te dragen.
 • In de auto (en ander privévervoer) geldt: een mondkapje wordt geadviseerd wanneer meerdere mensen in één auto reizen en zij niet tot hetzelfde huishouden behoren.
 • In overig vervoer is de regel voorlopig: houd 1,5 meter afstand.

1,5 afstand

De regel om minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar te houden blijft gelden. Hierop gelden de volgende uitzonderingen:

 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden. Dit geldt ook op de kinderopvang en het basisonderwijs.
 • Jongeren tot 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Dit geldt voor alle leerlingen (ongeacht leeftijd) op de middelbare scholen, die na de zomervakantie weer volledig open gaan; de 1,5 meter tussen leerling en onderwijspersoneel blijft wel van kracht.
 • Tijdens de uitoefening van sport, theater of dans (professioneel of in de vorm van les/training) hoeven zowel binnen als buiten geen afstand te houden. 
 • Mensen die tot een huishouden behoren hoeven geen 1,5 meter afstand te houden. 
 • Mensen in contactberoepen (zoals kappers, masseurs en rij-instructeurs) hoeven tijdens de uitoefening van hun beroep geen 1,5 meter afstand te houden.
 • In het contact tussen hulpbehoevenden en hun begeleiders geldt een uitzondering en hoeft geen 1,5 meter afstand te worden gehouden.

Bekijk de noodverordening van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland per 1 juli 2020