Noodverordening COVID-19 per 15 juli

De noodverordening die op 1 juli is ingegaan is op een aantal punten verduidelijkt. De noodverordening biedt wettelijke bevoegdheden om op te kunnen treden als dat nodig is.

Handhaving en politie delen alleen boetes uit als eerdere waarschuwingen niks opleveren en het echt niet anders kan. De belangrijkste basisregels blijven nog steeds gelden: houd 1,5 meter afstand, vermijd drukte, was regelmatig je handen, blijf thuis als je klachten hebt, werk thuis als dat kan en vermijd zoveel mogelijk de spits. Alleen als we ons allemaal aan de regels houden, geven we het coronavirus geen nieuwe kans, en blijft de stad en de regio steeds meer open gaan.

In de noodverordening van 15 juli zijn punten aangepast. Deze nieuwe noodverordening vervangt de noodverordening van 1 juli.

Overzicht aanpassingen per 15 juli

  • Kinderen tot en met 17 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden, tenzij ze zich op een mbo, hbo of wo locatie bevinden.
  • De uitzondering op het houden van 1,5 meter afstand geldt niet voor personen met een handicap onderling die in dezelfde woongroep wonen.
  • In het bedrijfsmatig personenvervoer (bijvoorbeeld taxi’s) is het dragen van een mondkapje niet verplicht als er maximaal twee personen waaronder de bestuurder in de auto zitten.
  • Sauna en wellness wordt toegevoegd als activiteit waarbij placering plaatsvindt door het aanwijzen van een afgebakende locatie.
  • De beheerder van een verpleeghuis of kleinschalige woonvorm voor ouderen is diegene die toestemming geeft voor bezoek. Als de beheerder problemen ondervindt doordat personen ongewenst het verpleeghuis bezoeken, dan wordt hierop gehandhaafd.

Noodverordening COVID-19 Amsterdam Amstelland