Nieuw visie gebied Schoolweg Noord goed ontvangen

Wethouder Marian van der Weele kijkt met veel enthousiasme terug op de informatiebijeenkomsten in de Urbanuskerk over de nieuwe visie op het gebied Schoolweg Noord. De bijeenkomsten hadden plaats op 26 en 27 juni voor omwonenden en op 1 juli voor de raad. “De reacties waren overwegend erg positief.”

Informatiebijeekomst Nieuw visie gebied Schoolweg Noord

De presentatie lag in handen van Edwin Saan van het kerkbestuur van de Urbanuskerk, Peter Oussoren,  Loods Herbestemming van de provincie Noord-Holland en wethouder Marian van der Weele. Drie partijen, die de handen ineen hebben geslagen om tot de nieuwe visie te komen, daarbij nadrukkelijk rekening houdend met de bezwaren van omwonenden op de vorige plannen. In de visie is dan ook veel aandacht voor behoud van het dorpse karakter, de statige Urbanuskerk en het beschermd dorpsgezicht.

Lovende woorden

39 omwonenden bezochten één van de bijeenkomsten, wat leidde tot een levendig gesprek met vragen en ideeën over de plannen. En dan met name over de verkeerssituatie, parkeren en de toekomstige functies van de bebouwing in het gebied. De meeste reacties op de plannen zijn erg positief en veel omwonenden zijn blij met de visie zoals die er nu ligt. Ook binnen de raad waren er  lovende woorden voor de nieuwe visie. 

Samen kaders maken

De visie geeft richting en biedt daarmee houvast voor verdere ontwikkeling. Dit neemt niet weg omwonenden nog volop betrokken worden bij verdere plannen en samen met hen gekeken wordt naar de kaders waarbinnen toekomstige ontwikkelaars zich mogen bewegen.
Benieuwd naar de nieuwe visie op het gebied Schoolweg Noord? Kijk dan op urbanus-rc.nl