Extra afvalcontainers bij milieuparkjes

Bij drie milieuparkjes in Ouderkerk aan de Amstel (Jan Benninghweg, Machineweg en Sluisplein) zijn extra bovengrondse afvalcontainers geplaatst voor papier en PMD (plastic, metalenverpakkingen en drankkartons).

De capaciteit van de huidige containers is niet voldoende waardoor er met name in het weekend afval wordt bijgeplaatst. Het extra ledigen van de containers in het weekend is niet mogelijk. 

Tip: ga je karton weggooien, maak het dan zo klein mogelijk. Dit voorkomt dat het klem gaat zitten in de container. En bewoners na jou kunnen dan ook gebruik maken van de papiercontainer. 

Containers Sluisplein 
Containers Sluisplein

Containers Machineweg 
Containers Machineweg

Containers Jan Benninghweg 
Containers Jan Benninghweg