Wijkgerichte aanpak verduurzamen woningen 2020 en 2021

Ook dit najaar gaat Ouder-Amstel verder met de wijkgerichte aanpak voor het verduurzamen van particuliere woningen. Dat doen we in samenwerking met het Regionaal Energieloket.

Wijk Benning

Momenteel is de wijk Benning aan de beurt. Woningeigenaren van die wijk hebben inmiddels daarover een tweede brief van de gemeente ontvangen. Op 15 december 2020 wordt een online informatieavond (webinar) voor hen georganiseerd. Het Regionaal Energieloket geeft allerlei tips over het slim en in logische stappen verduurzamen van de eigen woning. Ook wordt ingegaan op de laatste ontwikkelingen, subsidies en mogelijkheden voor groepsaankopen (isolatiematerialen en zonnepanelen). 

Wijk Centrum en Tuindorp

In 2021 komt er een duurzame wijkactie voor het gebied Centrum en Tuindorp. Dat omvat globaal het gebied tussen de Amstelbrug en Zorgcentrum Theresia. Woningeigenaren in dat gebied ontvangen begin december 2020 een eerste brief de gemeente. De online informatieavond (webinar) voor deze wijk vindt plaats in februari 2021.

Aanbiedingen van bedrijven

Mogelijk ontvangt u via de post aanbiedingen van bedrijven voor de aanschaf of huur van zonnepanelen. Dergelijke acties maken geen onderdeel uit van de gemeentelijke wijkaanpak. 

Meer informatie

Op de website regionaalenergieloket.nl/ouder-amstel vindt u alle informatie over lopende acties. Het Regionaal Energieloket is speciaal door gemeenten opgericht om inwoners onafhankelijk te informeren over energiebesparing, duurzaamheidsmaatregelen, subsidies, apparatuur en groepsacties. Voor een groepsactie (bijvoorbeeld voor zonnepanelen) nodigt het Regionaal Energieloket bedrijven uit om een aanbieding te doen. Vervolgens wordt naast de prijs vooral gekeken naar service, garanties en kwaliteitswaarborgen.

Voor vragen kunt u altijd terecht bij het Regionaal Energieloket. Dat is bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 17.30 uur op (088) 525 41 10 of via het e-mailadres: vragen@regionaalenergieloket.nl.