Petitie ‘Geen twee scholen onder een dak in de Bindelwijk’

Burgemeester Joyce Langenacker en wethouder Marian van der Weele namen maandagochtend de petitie ‘Geen twee scholen onder een dak in de Bindelwijk’ in ontvangst. De petitie is 759 keer ondertekend. De ondertekenaars verzoeken de raadsleden tegen het plan voor verdiepend onderzoek naar twee scholen onder een dak in de Bindelwijk te stemmen.

Wethouder Marian van der Weele: “De zorgen over verkeersveiligheid en behoud van kleinschaligheid en ruimte om te spelen, delen wij. Het verdiepend onderzoek moet meer duidelijkheid beiden over deze en andere ruimtelijke vraagstukken. We willen die in nauw overleg overleg met het bouwteam van de scholen en omwonenden in kaart brengen. Het streven zal altijd zijn om met elkaar een mooie veilige schoolomgeving voor de kinderen van Ouderkerk te realiseren.” In de raadsvergadering van donderdag 17 december zal een besluit genomen worden door de gemeenteraad over het ter beschikking stellen van budget voor het verdiepend onderzoek naar twee scholen onder een dak met kinder- en naschoolse opvang op de locatie Bindelwijk.

Petitie ‘Geen twee scholen onder een dak in de Bindelwijk’
Foto: Boudewijn Schrader
Vlnr: wethouder Marian van der Weele, Burgemeester Joyce Langenacker, Barbara Beetstra-Fabius, Carina Mulder