Opstellen nieuw beleid voor uiterlijk bouwwerken en omgeving

Volgend jaar gaan we nieuw beleid opstellen over de kwaliteit van de omgeving, het zogenoemde welstandsbeleid. In de huidige Welstandsnota Ouder-Amstel (2003) staan de huidige werkwijze van de welstandscommissie, verantwoordelijkheden en regelgeving van de gemeente beschreven maar ook de algemene welstandscriteria, die zo precies mogelijk aangeven aan welke uiterlijke kenmerken een nieuw gebouw of uitbreiding moet voldoen. Elk (ver)bouwplan (waar een vergunning voor nodig is) wordt aan dit beleid getoetst.

Wethouder De Reijke van Ruimtelijke Ordening: ”Omdat er landelijk nieuwe wet- en regelgeving aankomt moeten we het welstandstandsbeleid actualiseren. Daar zijn best grote keuzes in te maken. Je kan bijvoorbeeld aan de ene kant kiezen om het veel meer los te laten en aan de andere kant kiezen om juist meer richtlijnen mee te geven hoe onze dorpen eruit moeten zien.” 

Voordat we nieuw beleid gaan opstellen willen we graag weten wat u als inwoner van het huidige welstandsbeleid vindt. En als u er een keer mee te maken hebt gehad, hoe heeft u dat toen ervaren? En hoe ziet u de rol van de gemeente, actief en regisserend of juist losser beleid?

Vult u ook de enquête in?

Wij nodigen u van harte uit om de online enquête in te vullen. 

start-enquete

Er worden geen persoonsgegevens gevraagd, de enquête kunt u anoniem invullen.
Uw antwoorden zijn waardevol en worden gebruikt als voorbereiding voor het nieuwe beleid. De enquête kunt u invullen tot 4 januari 2021.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze enquête of het beleid, kunt u contact opnemen via telefoon (020) 496 21 21. Ook als u de enquête liever op papier wilt invullen dan kunt u contact opnemen. Wij sturen deze dan graag per post naar u toe.