Mandaatbesluit Convenant Vroegsignalering schuldhulpverlening

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 15 december 2020 besloten de directeur Duo+ mandaat te verlenen.

Dit mandaat is om besluiten te kunnen nemen die voortvloeien uit de overeenkomsten die de gemeente Ouder-Amstel sluit met vaste lastenpartners in het kader van vroegsignalering van schulden. De directeur van Duo+ heeft het recht van ondermandaat aan de teamleider Sociaal domein en de klantmanager. Het mandaat gaat in per 1 januari 2021.