Centrumplan, het vervolg

Een klein team vanuit de Klankbordgroep (KBG) heeft begin december DELVA Landscape Architecture & Urbanism uit Amsterdam geselecteerd om eventuele bebouwing van het graskeiengebied en/of het schapenveld in kaart te brengen én de inrichting van ‘t Kampje concreet vorm te geven. DELVA is gekozen uit een selectie van vier, op basis van hun ideeën, kennis en ervaring en uiteraard een passend financieel plaatje. 

Het team van Delva is al begonnen met ontwerpen. Natuurlijk nemen zij bewoners en ondernemers mee in dat proces. In maart 2021 verwacht het team het eerste resultaat van de gezamenlijke inspanningen te presenteren. Wij kijken daar in ieder geval enorm naar uit. 

Centrumplan 't Kampje

Parkeerbeleid 

Ook het onderzoek naar het parkeren en een passend parkeerbeleid is volop aan de gang. Er is al heel wat beschikbaar aan eerder parkeeronderzoeken. Die worden nu onder de loep gelegd en geanalyseerd door Sweco. Verder staan er gesprekken op de agenda met belanghebbenden. Sweco werkt alle informatie uit in scenario’s en verwacht eind februari haar werk af te ronden. 
Bij alle stappen is de Klankbordgroep nauw betrokken.

Informatie

Ook al zijn er op het moment wat minder bijeenkomsten en wat minder berichten, er wordt volop gewerkt. Bent u benieuwd naar onze vorderingen? Of wilt u iets weten of vragen? Neemt u dan contact op met Wilma Meijer via wilma.meijer@ouder-amstel.nl