Verlenging beleidsplan Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Op 23 juni 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ouder-Amstel besloten om de looptijd van het beleidsplan Vergunningen, Toezicht en Handhaving (hierna: ‘VTH’) met de duur van een jaar te verlengen.

Dit beleidsplan geldt nu tot en met 31 december 2021. De reden voor deze verlenging is met name omdat de inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2022. Ook de inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is uitgesteld. Er is een directe relatie met het VTH-beleidsplan. Deze wetten gaan het belangrijkste kader vormen voor de uitvoeringen van de taken op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving.