Ook het landmeten in coronatijd gaat anders!

In onze gemeente gaat de landmeter op pad voor verschillende registraties in onze gemeente (onder andere de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) en BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie). Hij meet daarbij de nieuwbouw of verbouw van iedere woning, bedrijfspand of schuur op.

We leven echter nu in een nieuwe tijd, waarin het coronavirus onze manier van werken grotendeels bepaalt. Dat betekent dat wij als gemeente ook hebben gekeken naar hoe wij de landmeter veilig kunnen laten meten. Normaal gesproken belde hij bij u aan zonder een brief vooraf; hij heeft een machtiging waarmee hij de werkzaamheden mag doen en kon u altijd prima uitleggen wat hij ging doen.
Vanwege het coronavirus gaan wij het opmeten van panden anders organiseren. 

Duoplus, de uitvoeringsorganisatie namens de gemeenten Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel heeft een eigen landmeter in dienst, dat is de heer Bruggeman.

De heer Bruggeman landmeter
Foto: Erik Bruggeman

De komende tijd werkt een extra landmeter voor onze gemeente. Hij werkt bij het bedrijf Facto-Geo, en heet Paul Bollebakker. Hij kan zich  uiteraard legitimeren. 

de heer Bollebakker landmeter
Foto: Paul Bollebakker

logo Facto-Geo

 

Brief en ontvangst aan de deur

We sturen van tevoren een brief naar alle adressen waar de landmeter komt meten. Wanneer dat precies is kunnen we echter niet voorspellen, wel dat het ergens de komende periode tot ongeveer november is.

Dit doet de landmeter bij u wanneer hij langskomt:

  • De landmeter belt aan, doet 2 stappen terug en wacht tot u de deur opent.
  • Hij legitimeert zich, laat zijn machtiging zien en legt uit waarvoor hij komt, hij vraagt of u de brief heeft gehad, hij vraagt of u daar nog vragen over heeft.
  • Daarna gaat hij meten. De landmeter hoeft daarbij NIET naar binnen.
  • Het meten duurt in de regel ongeveer 10-15 minuten, afhankelijk wat er precies bij u gebouwd is.
  • Heeft u een verbouwing aan de achterzijde, dan vraagt de landmeter aan u of hij achterom bij de woning kan komen. Wij vragen u daaraan mee te werken als dat kan, zo kan hij nog steeds buiten blijven en toch uw verbouwing opmeten.
  • Is dat niet mogelijk, bijvoorbeeld omdat u geen achterom heeft, dan vragen wij u zelf de maten van uw verbouwing aan de achterzijde op te meten en aan de landmeter mee te geven. In de brief die wij sturen zit daarvoor een meetinstructie opgenomen. De landmeter kan dan even meekijken of u de maten goed heeft overgenomen.
  • Gaat het bijvoorbeeld om een schuur aan de achterzijde en kan hij er niet bij, dan zullen wij pas terugkomen nadat de coronacrisis opgelost is.

Meer informatie

Mocht u hierover nog verder vragen hebben, dan kan kunt u bellen met de BAG beheerder of de BGT beheerder van de gemeente. Belt u hiervoor met het algemene nummer van de gemeente. U kunt ook een email sturen aan bagbeheer@duoplus.nl.