Noodverordening per 10 augustus 2020

In de persconferentie van donderdag 6 augustus heeft het kabinet een aantal extra maatregelen aangekondigd die Veiligheidsregio’s in kunnen zetten. Daarom is de noodverordening van 04 augustus 2020 van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland aangepast op onderstaande 3 punten.

  • Verbod op introductieweken. De Veiligheidsregio kan een ontheffing verlenen voor kleinschalige op onderwijs of sport gerichte activiteiten waar geen alcohol wordt geschonken;
  • Verplichting in de horeca om gegevens te vragen aan bezoekers voor bron- en contactonderzoek van de GGD;
  • Nadere uitleg dat gebouwen (geen woningen) gesloten kunnen worden voor maximaal 14 dagen als daar sprake is van een besmettingshaard.

De noodverordening biedt wettelijke bevoegdheden om op te kunnen treden als dat nodig is.