Nieuws van het Coproductieteam Centrumplan

Er is een ei gelegd. Woensdag 12 augustus kon de kerngroep het rapport 'Spijkers met Koppen’, bouwstenen voor een stedenbouwkundig plan, indienen bij het college.

Een eindrapport dat niet alleen de uitgangspunten en kaders voor een stedenbouwkundig plan weergeeft, maar ook ingaat op ontwikkelingen qua gebruik, beleid en gezamenlijke verantwoordelijkheden welke horen bij een toekomstbestendig en levendig dorpscentrum.

En nu is het rapport 'Spijkers met Koppen’ (6 mB) de bestuurlijke procedure in. 

Op donderdag 3 september heeft de werkgroep een toelichting op de totstandkoming van het rapport, het proces en de diverse afwegingen aan de gemeenteraadsleden gegeven. Deze digitale bijeenkomst is voor iedereen live te volgen.  De raad behandelt het rapport op 17 september in de commissie Grote Projecten en op 24 september in de gemeenteraad. 

Dank je wel

De betrokkenheid van inwoners en ondernemers bij de totstandkoming van dit rapport was indrukwekkend. In onze ontmoetingen hoorden we wat, vanuit ieders eigen perspectief, echt belangrijk is voor het centrum. In het rapport hebben we de verschillende perspectieven bij elkaar gebracht en geprobeerd de inzichten en belangen zoveel mogelijk recht te doen. 
Wij bedanken graag iedereen voor hun inbreng, bestaande en nieuwe inzichten, creativiteit en kritische blik.